<noframes id="jndbd">
  <em id="jndbd"></em>

  <address id="jndbd"></address>

   <noframes id="jndbd"><address id="jndbd"><nobr id="jndbd"></nobr></address><noframes id="jndbd"><address id="jndbd"><address id="jndbd"></address></address>

    <form id="jndbd"><nobr id="jndbd"><meter id="jndbd"></meter></nobr></form>

    牛氣看盤趨勢 通達信副圖指標 源碼 貼圖(圖文)

    時間:2020-02-17 20:08:27 作者:admin
    后臺-系統-系統設置-擴展變量-(內容頁告位1-手機版)

    牛氣看盤趨勢 通達信副圖指標 源碼 貼圖

    牛氣看盤趨勢 通達信副圖指標 源碼 貼圖


    {牛氣看盤趨勢}

    {趨勢}
    主力:=(CLOSE*2+HIGH+LOW+O)/4;
    散戶:=EMA(主力,11)-EMA(主力,20);
    量比:=EMA(散戶,5);
    空:=(-2)*(散戶-量比)*5;
    多:=2*(散戶-量比)*5;
    QS:=MA(C,5);
    QS2:=MA(MA(C,5),6);
    趨勢:=2*(QS-QS2);
    FFF:=趨勢>REF(趨勢,1) AND 趨勢>0;
    {SKDJ2}
    DX:=EMA(CLOSE,30)-EMA(CLOSE,120);
    CX:=EMA(DX,10);
    MAMA:=2*(DX-CX);
    長線趨勢:=MAMA>REF(MAMA,1) AND MAMA>0;
    AAA:=長線趨勢;
    BBB:=NOT(長線趨勢);
    DDD:=多>0;
    EEE:=空>0;
    YUWEI:=MA(CLOSE,1)-MA(CLOSE,5);
    GGG:=YUWEI>0 AND YUWEI>REF(YUWEI,1) AND FFF;
    NN:=120;
    最高2:=CONST(HHV(H,NN));
    最低2:=CONST(LLV(L,NN));
    PP:=IF((最高2*0.9-(最高2-最低2)*0.5)>CONST(LLV(L,20)),0.9,IF((最高2*0.9-(最高2-最低2)*0.5)>CONST(LLV(L,50)),0.7,0.6)),NODRAW;
    RCC1:=最高2*0.9-(最高2-最低2)*PP;
    最低3:=MIN(RCC1,最低2);
    AA1:=最低3;{WWW.GPXIAZAI.COM}
    獲利籌碼:=MA(100*WINNER(C),1)<=15 AND MA(100*WINNER(C),1)>10;
    獲利籌碼2:=MA(100*WINNER(C),1)<=10 AND MA(100*WINNER(C),1)>5;
    獲利籌碼3:=MA(100*WINNER(C),1)<=5 AND MA(100*WINNER(C),1)>1;
    獲利籌碼4:=MA(100*WINNER(C),1)<=1;
    STICKLINE(AAA,AA1-0.000*AA1,AA1-0.040*AA1,4,0),COLORRED;
    STICKLINE(BBB,AA1-0.000*AA1,AA1-0.040*AA1,4,1),COLORLIGREEN;
    STICKLINE(EEE,AA1-0.050*AA1,AA1-0.090*AA1,4,1),COLORLIGREEN;
    STICKLINE(DDD,AA1-0.050*AA1,AA1-0.090*AA1,4,0),COLORRED;
    DRAWTEXT(FFF,AA1-0.058*AA1,'★'),COLORYELLOW;
    DRAWTEXT(GGG,AA1-0.083*AA1,'★'),COLORYELLOW;
    DRAWTEXT(獲利籌碼,AA1-0.020*AA1,'15'),COLORCYAN;
    DRAWTEXT(獲利籌碼2,AA1-0.020*AA1,'10'),COLORGREEN;
    DRAWTEXT(獲利籌碼3,AA1-0.020*AA1,'5'),COLORYELLOW;
    DRAWTEXT(獲利籌碼4,AA1-0.020*AA1,'1'),COLORYELLOW;


    后臺-系統-系統設置-擴展變量-(內容頁告位2-手機版)
    聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發現有涉嫌版權的內容,歡迎發送郵件至本站聯系郵箱進行舉報,并提供相關證據,工作人員會在5個工作日內聯系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
    后臺-系統-系統設置-擴展變量-(內容頁告位3-手機版)
    少妇色A片

     <noframes id="jndbd">
     <em id="jndbd"></em>

     <address id="jndbd"></address>

      <noframes id="jndbd"><address id="jndbd"><nobr id="jndbd"></nobr></address><noframes id="jndbd"><address id="jndbd"><address id="jndbd"></address></address>

       <form id="jndbd"><nobr id="jndbd"><meter id="jndbd"></meter></nobr></form>